ANBI

ANBI-status

 Beleidsplan 2017

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Rafaelgemeente Sion te Meppel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Rafaelgemeente Sion te Meppel aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Samenstelling van het Bestuur van Rafaelgemeente Sion te Meppel

 

Voorzitter:

Secretaris/penningmeester:

Algemeen bestuurslid:

 

Beleidsplan 2017

Jaarverslag 2016

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

 

Statutaire naam:               

Rekeningnummer:              

Publieke naam:                 

Kamer van Koophandel nr:

RSIN/fiscaal nr:

Post en bezoekadres:

 

 

Groeneveld, Barend;

Mussche, Evert;

Mussche, Els.

Rafaelgemeente Sion te Meppel

NL69 RABO 0341 8212 84

Rafael Meppel en Geloofjemee

41017532

 

Zuideinde 31, 7941 GA Meppel